Buradasınız: Sendikamız Haber Arşivi VHKİ SINAVI ve AŞÇILAR ile ilgili yazı

VHKİ SINAVI ve AŞÇILAR ile ilgili yazı

e-Posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfEn iyi 

duyurutdvs

Sayı     : TDVSGM.09/2012-                                                                                                  11.10.2012

Konu   : Sınav Duyurusu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

( İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü )

İlgi:      a) Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde münhal bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol   İşletmenliği sınavı yapılacağına dair Diyanet İşleri Başkanlığı Duyurusu,

          b) 16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3462 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde münhal bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Kadrolarına, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sözlü-uygulamalı sınavla naklen “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” alınacağı ilgi (a) Duyuru ile Merkez Teşkilatına duyurulmuştur.

Duyuru incelendiğinde; naklen atama yapılmak üzere münhal kadronun Merkez Teşkilatında 52, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde 27 olmak üzere toplam 79 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği için sözlü-uygulamalı sınav yapılacağı duyurulmaktadır.  Yine Duyurunun “ Başvuru Şartları “ bölümünün beş maddeden oluştuğu, 4. maddesinde ise; “Halen Başkanlığımız merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde kadrolu veya geçici görevlendirme olarak çalışıyor olmak, (Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç )” şeklinde bir maddenin de yer aldığı görülmektedir.

            Ancak, Başkanlık Merkez ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrolarının ilgi ( b ) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ortaya çıktığı bilinen bir husustur. Bakanlar Kurulu Kararının eki listeler incelendiğinde, Başkanlık merkez ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne münhal kadroların verilmediği, bilakis mevcut memurluk kadrolarının Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrolarıyla değiştirildiği ve dolayısıyla mevcut memur kadrolarının iptal edildiği açık bir gerçektir. Mevcut memur kadrolarının iptal edilmiş olmasını sanki yeni kadro ihdas edilmiş gibi değerlendirerek “Duyuru” yapılması ve sınav açılmasının gerekçesi hukuki olmayıp izahtan varestedir.     

Gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve gerekse diğer mevzuat ve genel hukuk kuralları açısından olaya yaklaşıldığında Bakanlar Kurulunca verilen kadroların amacına uygun olarak kullanılması hem etik açıdan ve hem de  “ Hak “ bağlamında en uygun olanıdır. Ayrıca, Sendikalar ve Sendikamızın Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşmede yıllardır dile getirdiği “ Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur kadrolarının “ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği” kadroları ile değiştirilmesi konusu bir müktesep olarak kabul görmüş ve diğer Kamu kuruluşlarında bu değişim başlatılmıştır.

Hal böyle olmasına rağmen, Başkanlığın ilan duyurusunun bir yarışma sınavı şeklinde düşünülmesi, yarışma sınavına ise, merkez teşkilatı personelinin dışında görevlendirme yoluyla merkeze alınan personelinde katılımının sağlanmasına yönelik şart konulması, Şoför ve Yardımcı Hizmetli gibi Başkanlık Merkez Teşkilatı personelinin müracaatlarının önlenmesi hukuki bir yaklaşım değildir.

Bu itibarla, konunun yeniden değerlendirilerek Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda işlem yapılmasını, kadroları iptal edilen memurların Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanmasını, sınav yapılması halinde kadrolu merkez teşkilatı personeli dışındakilerin ( görevlendirme) sınava alınmaması hususunda gereğini arz ederiz.

 

Nuri ÜNAL

 

Genel Başkan

Sayı     : TDVSGM.09/2012-                                                                                                  11.10.2012

Konu   : Aşçılar

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

( İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü )

İlgi:     T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne yazdığı  

B.30.0.EÖB-303.01.01.03-6105 sayılı yazısı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tunceli Üniversitesine gönderdiği ilgi yazısında; “Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/012009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca, eski programların karşılarında gösterilen yeniden düzenlenen programlar ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesine karar verildiğini” belirterek, söz konusu karar çerçevesinde; Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu tarafından meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olacak öğrencilere verilecek unvanlar konusu 12.09.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca,

d )  Yeni düzenlenen ve aşağıda belirtilen program mezunlarının “Tekniker” unvanı kullanması,

-Aşçılık

-

uygun görülmüştür”  Denilmektedir.

Yükseköğretim mevzuatında yapılan bu değişiklikle, halen Başkanlığınız nezdinde aşçı olarak çalışmakta olan personelden, Aşçılık Meslek Yüksekokulu mezunlarının aldıkları eğitim sonucunda “Tekniker” unvanını da elde ettikleri yasal olarak kabul edilmiştir.

Bu itibarla; personelinizden Aşçılık Meslek Yüksekokulu mezunu olanların özlük haklarının mevzuat çerçevesinde değiştirilerek “Tekniker“ unvanlarının verilmesini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda belirilen Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilmelerini, zam ve tazminatlar ile diğer özlük ve mali haklarının 152. maddede belirtilen orana yükseltilmesini ve konuya ilişkin yapılacak çalışma hususunda Sendikamızın bilgilendirilmesini arz ederiz.

EK :

Yükseköğretim Kurulu Yazısı

Nuri ÜNAL

 

Genel Başkan

Yorumlar

avatar aylin
0
 
 
Bende kamuda yardımcı hizmetler kadrosunda aşçıyım.Adıyaman üniversitesine (aşçılık mezunu) tekniker kadrosunda atama yapıldı.Bizlere ne zaman tekniker kadrosu verilecek?BU BİZİM İÇİN EMSAL TEŞKİL ETMEZMİ.Yardımcı olup cvp yazarsanız sevinirim.
Perşembe 31 Ekim 2013, 19:10
Gönderiyi Cevapla
İsim *
Email (Doğrulama & Cevaplar)
Kod   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Yorumu Gönder
Vazgeç
İsim *
Email (Doğrulama & Cevaplar)
Kod   
Yorumu Gönder